پروژه بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه

دسته بندي : حسابداری

با عنایت به اینکه امروزه صنعت برق در چرخه اقتصادی کشور بعنوان تامین کننده انرژی,  نقش پشتیبانی کننده را دارد، تحقیق حاضر نیز درصدد بررسی دلایل انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های خطوط طرح انتقال شرکت برق منطقه ای فارس می باشد. این دلایل تحت سه عنوان:

  •  موانع قانونی: شامل دست و پاگیر بودن قوانین محاسبات عمومی و قانون بودجه، عدم ضمانت اجرائی قوی برای مواد قانونی و وجود مشکلات حقوقی مربوط به حریم خطوط و تملک اراضی مردم
  • موانع ساختاری: شامل عدم ثبات اقتصادی، بکارگیری روش بودجه ریزی متداول، کمبود نقدینگی و عدم حضور دستگاه نظارتی قوی
  • موانع انسانی: شامل عدم تخصص و دانش کافی عوامل انسانی درون و برون سازمانی، عدم استفاده از سیستم بازخور اطلاعات و عدم کارشناسی صحیح پروژه ها

 مورد بررسی قرار گرفته و چهار فرضیه در این زمینه ارائه شده است که برای تائید فرضیه های تحقیق از دو مدل آماری، آزمون رتبه ای مجانبی ویلکاکسون و آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه استفاده گردیده. با توجه به تائید فرضیه های تحقیق از طریق محاسبات آماری و بررسیهای بعمل آمده، مشخص گردید انحراف مورد بحث وجود دارد و موانع ساختاری نسبت به موانع انسانی و قانونی تاثیر بیشتری را در این انحراف داشته است. در انتها پیشنهاداتی از جمله اولویت بندی صحیح در اجرای پروژه ها، ایجاد واحد کنترل پروژه و کنترل طراحی پروژه، بکارگیری از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب و ایجاد یک شبکه جامع در شرکت و به تبع آن آموزش پرسنل، ارائه گردیده است.  

بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق منطقه ای فارس (مطالعه موردی پروژه های خطوط طرح انتقال)

 

» فهرست مطالب:

چکیده

فصل 1: کلیات

فصل 2 - ادبیات تحقیق  (مبانی نظری تحقیق )

فصل 3 - روش تحقیق (متدولوژی تحقیق)

فصل 4 - یافته های تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)

فصل 5 (نتیجه گیری و پیشنهادات)

فهرست منابع

پیوست ها - (پرسش نامه ها)


دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 454 مشاهده

کد فایل:17089

انتشار در:۱۴۰۱/۱۱/۸

حجم فایل ها:195 کیلوبایت

تعداد صفحات: 140

زبان: فارسی

فرمت: (DOC) قابل ویرایش

فهرست: دارد

منابع و مآخذ: دارد

جدول و نمودار: دارد

عکس و تصویر: دارد

محتوای فایل: DOC


اشتراک گذاری:
 قیمت: 125,000 85,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
سفارش تبلیغات در شاپرفا